« 6-timmars arbetstid inom äldrevård - erfarenheter från försöket som genomfördes vid Svartedalens äldrecentrum inom Göteborgs stad | Main | Nobelpris i medicin tilldelas forskare som upptäckt hur dygnsrytmen fungerar: betydelse för skiftarbete och hälsa? »

08/17/2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.