« Vad är sjukt och vad är friskt? | Main | Läkarbrist i primärvården? »

10/04/2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Vårdvalet gör detta enkelt då de flesta vårdval tillåter kvällsöppen verksamhet. Den vårdcentral som har kvällsöppet kan sannolikt locka fler patienter som är intresserade av en kvällsöppen vårdcentral. Om det i sin tur leder till att någon vårdcentral faktiskt öppnar kvällstid, med den fördyring av arbetstiden det innebär, är nog snarast en fråga om ekonomi kontra möjlighet att anställa den kompetens som ska utföra arbetet. Med nuvarande brist på nyckelkompetenser inom primärvården är detta sannolikt ingen god idé annat än för att öka tillgängligheten, dvs det leder nog inte till att kostnaden för att ta hand om varje listad patient minskar. Det blir dyrare. Tandvården debiterar per besök och kan alltid öka sin intäkt via fler besök, så fungerar inget klokt genomtänkt vårdval som har syfte att utjämna socioekonomiska skillnader.
Så svaret på frågan är nej, om man inte är villig betala extra som landsting för denna service till invånarna. Ett alternativ, som inte är vettigt socioekonomiskt, är att öka besökstaxan som patienterna betalar på kvällstid. Det leder sannolikt till ökad ojämlikhet i hälsa varför det ter sig som fel prioritering. De mest sjuka (gamla och sjukskrivna) har ofta inte problem att ta sig till vårdcentralen dagtid, och HSL stipulerar att vården ska ges efter behov.

Hej Mats!
Förstår dina tankar med samhällets allt mer krävande och stressade medborgare, varför skulle inte sjukvården kunna vara tillgänglig några timmar sen eftermiddag/kväll?
Hur kostnaderna sedan fördelas som Urban kommenterar ovan är jag inte uppdaterad i men beror väl på hur personaltätt man bemannar och hur sent man håller öppet.
Har hur som helst varit med och testat konceptet med kvällsöppen hälsocentral för några år sedan då jag arbetade på Dragonens hälsocentral i Umeå. Det jag och mina medarbetare faktiskt förvånades av var att patienterna inte kom rusande. Vi hade kvällsöppet med en mindre personalstyrka, en eller två dagar i veckan. Det hela pågick under en testperiod några månader och lades sedan ner p.g.a. för lite bokningar. Detta var också innan primärvårdsjouren på Ålidhem kom till. Kanske gjordes detta på fel sätt? för lite information? begränsningar i vilka bokningar som fick göras? samhället var inte redo? eller så behövde vi inte detta? Jag är dock fortfarande förvånad över utgången då jag själv gärna skulle vilja besöka min hälsocentral efter kl.17, i bland.

The comments to this entry are closed.