« Om projektet Primärvården i fokus | Main | Primärvård i Norrbotten »

08/22/2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ett tips! Titta på hur Norrbotten gjort med Spirometri och dygnsblodtryck. En länsgemensam databas för de respektive systemen, där inställningarna för spirometri styrs av Lungmott. i Sunderbyn. Det finns systemförvaltning runt båda systemen i alla fall på teknisk nivå, och man vet då att alla spirometrier följer samma referensmaterial, samt att man kan jämföra olika spirometrier tagna på en patient på de olika vårdenheterna genom åren. Där ligger vi i Västerbotten efter.

The comments to this entry are closed.