« Att lära sig nya saker och gå utanför sin bekvämlighetszon. | Main | Ännu en vegetabilisk "kvarg". »

06 maj 2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anna Karlsson

Vad kul! DASH-studien var aktuell när jag var nyutexad dietist - i slutet av 90-talet. Nu är den avdammad och har fått en coolare förpackning och är NY och TRENDIG. Kanske känns det bättre att säga att man kör DASH än att man äter enligt NNR?

The comments to this entry are closed.