« Ännu en vegetabilisk "kvarg". | Main | Vad är det för skillnad mellan dietister och kostrådgivare? »

10 maj 2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Agneta Frängsmyr

Intressant! Jag tänker att ordet "diet" är engelska för "kost". Som nyutbildad dietist var jag spyfärdig på ordet kost, fick klåda och prickar av allt snack om koster hit och dit. Det var som att MAT inte dög, KOST var finare! Och det var bland icke-dietister det synsättet var mest uttalat. I den verksamhet jag nu arbetar använder jag sällan andra ord än MAT, inga ko(n)stigheter här, inte! Mat är det man äter, kost är - ja, vad då? Nyttigt är det i alla fall inte förrän det hamnat i magen och därför vill jag inte använda ord som ger negativa asociationer. Mat ska vara gott och måltiden en trevlig stund!

The comments to this entry are closed.