« Försiktig introduktion av gluten till barn. | Main | Nyckelhålsmärkt vardagsmat - fryst laxpytt »

13 april 2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anna Karlsson

Att döma av de frågor jag får av ungdomar, både de som skriver in anonymt till umo.se och de jag träffar, är sociala media något som påverkar dem starkt. Det skapar identitet, gemenskap och ger en bild av hur en "ska" vara för att passa in. Likes ger bekräftelse på att man duger. Den här studien handlar om matbilder. Ett annat intressant fenomen är kroppsbilder. Dessa två är ofta relaterade. Jag tror att det är viktigt att vi som är utbildade inom näring och hälsa är aktiva på nätet för att ge en saklig och nyanserad bild, men förebilder och andra ungdomar påverkar nog ändå mer än vad vi kan göra.

The comments to this entry are closed.