« Teff - nya supergrödan? | Main | Mack- och fruktfrukost på jobbet »

30 mars 2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Agneta Frängsmyr

Underbar slutmening i intervjun! "Men jag har upptäckt en sak: Det finns inget som är så vackert att titta på som äldre människors nöjda ögon, den tacksamhet som finns där."

The comments to this entry are closed.