« Varsågod och stå! | Main | Dans mot cancer »

02 december 2015

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Veronica  A

Vem behöver en våg? Jag fick en när min bästa vän ansåg att jag kunde hantera den. Men den har nog ändå bott mer i garderoben än på golvet.
Är man i det läget att en våg behövs är kläderna på kroppen en bättre måttstock både plus och minus.

The comments to this entry are closed.