« Egen mjölk för veganer och mjölkallergiker? | Main | Mjölk; hälsodryck eller livsförkortande? »

28 oktober 2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Agneta Frängsmyr

Så bra skrivet, Anna!! Calipermätning är ju en metod där man genom att nypa med en avancerad "klädnypa" över ett hudveck får ett mått för kroppsfettet. Oftast är det på baksidan av överarmen man mäter. Varför ens mäta på unga, friska individer? Att värdera mätvärden kräver kunskap, normalspannet kan vara större eller mindre än man tror!

Anna Karlsson

Hej Agneta! Ja visst kräver mätning kunskap. Men även om mätningarna utförs på idrottsmedicin kan det ställa till det. Egentligen är det själva mätningen eller vägningen av kroppen som ställer till det, inte tolkningen.

Min systers fotbollslag var med i en studie där de mätte kroppssammansättningen med DEXA vid två tillfällen. Det blev förstås jämförelse och tävling tjejerna emellan. En av tjejerna hade låg fettprocent vid första mätningen och blev varnad av de som gjorde mätningarna. Vid mättillfälle två hade hon förstås en ännu lägre fettprocent.

Jag tycker att man ska fokusera mer på vad kroppen kan göra än på hur den ser ut eller hur den är sammansatt.

Veronica A

Otroligt bra inlägg. Det ska tipsas om till mina vänner som med berörda målgrupp. (dem som inte hittat till bloggen än ;-) )

Anna Karlsson

Tack Veronica! Superbra att du sprider det här vidare!

The comments to this entry are closed.