« Behöver man äta var tredje timme? | Main | Grillning! »

17 juni 2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hannu Kiviranta

Finns det någon förklaring varför det skulle finnas aceton i smör.

Anna Karlsson

Hej Hannu! En väldigt bra fråga! Jag ska luska vidare i det, men en gissning från mig är att det handlar om kontaminering från redskap/behållare under tillverkningen och frakten. Observera att halterna är så låga att de inte bedöms utgöra några risker ens för små barn.

Anna Karlsson

Så här svarar livsmedelsverket: "Innehållet av aceton kan ha två orsaker. Det kan härstamma från extraktionsprocessen i livsmedelstillverkningen. Vilka extraktionsmedel som får användas och vilka resthalter som får finnas kvar är strikt reglerat i lagstiftningen och kontrolleras.

Men aceton kan också finnas i mjölk av naturliga skäl, då det bildas i kon. Smör innehåller alltså alltid lite aceton av naturliga skäl. För detta "naturliga" aceton finns inga gränsvärden satta.

Alla de olika bordsmargariner som undersöktes håller sig under gränsvärdena."

Hoppas du känner dig nöjd med det svaret Hannu?

The comments to this entry are closed.