« Kan högt intag av yoghurt med låg fetthalt minska risken för diabetes? | Main | Kan koll på känslorna förebygga hjärtinfarkt och stroke? »

06 mars 2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anna Karlsson

Tack för den fina resumén av föreläsningen, Elin! Det är lite paradoxalt att det är unga vuxna och tonåringar som har tagit fasta på att äta mycket protein och nästan övergöder sig själva på det, medan äldre ofta har ett lägre proteinintag med fika i stället för lagad mat och så vidare.

Min tanke är också att energiintaget förstås också spelar in.

Om man är i negativ energibalans, alltså förbrukar mer energi än vad man får i sig ökar ju risken för muskelnedbrytning även om man äter mycket protein.

Ha en skön helg!

Anica Nordin

Bra sammanfattning Elin!

The comments to this entry are closed.